Home

Welkom op de website van Wft Certificering.

Financieel dienstverleners moeten voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wet, die consumentenbescherming als doel heeft, borgt onder andere de vakbekwaamheid, financiële zekerheid en een helder en passend financieel advies.

Om zeker te weten dat een financieel dienstverlener aan de eisen van de Wft voldoet, kan een financieel dienstverlener dit door een externe onafhankelijke partij laten toetsen. Voor de financieel dienstverlener geeft dit een gerust gevoel richting de toezichthouder, banken en verzekeraars en de consument weet dat hij, met een Wft gecertificeerd kantoor, een financieel dienstverlener heeft die hem goed adviseert.